one day AÖF
 "tek günde ders geçme tekniği"
28 yıllık ALFA Akademi güvencesiyle
AÖF koordinatörü / Rehber öğretmen  
Sinan Hoca: 0530 411 6630 
Yeni üyelik    |    Üye Paneli
 
   

     

23 Soruda Açıköğretim Ders Muafiyeti

SORU 1: KİMLER MUAFİYET HAKKINDAN FAYDALANABİLİR?
CEVAP 1: 2015-2016 öğretim yılında
•    ÖSYS Yeni Kayıt
•    Af
•    İkinci Üniversite
•    Ek Yerleştirme
kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilir.

SORU 2: MUAFİYET İŞLEMLERİNİ HANGİ İNTERNET ADRESİNDEN YAPMAM GEREKLİDİR?
CEVAP 2: Muafiyet işlemleri, 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısında “Muafiyet İşlemleri” menüsünden yapılacaktır.

SORU 3: MUAFİYET İŞLEMLERİ İÇİN AYRICA BELGE TESLİM ETMEK GEREKMEKTE MİDİR?
CEVAP 3: Evet, Mezun veya bir programa kayıtlı öğrencilerin bazı belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. Ancak Öğrenci Sayfasında Muafiyet İşlemleri Panelinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezun” bilgisi, sistemde bulunan ve ekranda bu durum ile ilgili uyarı yer alan öğrencilerin; Öğrenci Sayfasında muafiyet başvurusunu tamamladıktan sonra AÖF Bürolarına ayrıca bir belge teslim etmesine gerek yoktur.

SORU 4: HANGİ DERSLER MUAFİYET KAPSAMINDADIR?
CEVAP 4:

•    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
•    Türk Dili I – II
•    Yabancı Dil I – II
•    Temel Bilgi Teknolojileri I – II
Dersleri muafiyet kapsamındadır.


SORU 5: İSİM OLARAK FARKLI ANCAK İÇERİK OLARAK AYNI OLAN DERSLER MUAFİYET KAPSAMINA GİRER Mİ?
CEVAP 5: Maalesef içerik aynı olsa bile yukarıdaki dersler haricindekiler muafiyet kapsamında değildir.

SORU 6: YUKARIDA SAYILANLAR HARİCİNDEKİ DERSLERİMİ SAYDIRABİLİR MİYİM?
CEVAP 6: Yukarıda sayılanlar dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri kabul edilmez.

SORU 7: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ DIŞINDA BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAN MEZUN OLAN YA DA BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA YUKARIDA ADI GEÇEN DERS/DERSLERİ ALIP BAŞARAN VE MUAFİYET TALEBİNDE BULUNACAK ÖĞRENCİLER NASIL BİR YOL İZLEMELİDİR?
CEVAP 7: Öncelikle  www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısından T.C. Kimlik Numarası ve Şifresi**** ile giriş yaparak “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında doldurarak internet başvurusunu tamamlamalıdır. Sonrasında muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgelerini 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında  AÖF Bürosuna teslim etmelidir. Muafiyet işlemleri için gerekli belge/belgeleri teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencinin ders transferi ve muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.

SORU 8: MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN DERS TRANSFERİ VE MUAFİYETTE İSTENEN BELGELER NELERDİR?
CEVAP 8:

•    Diploma Aslı ya da Onaylı Fotokopisi
•    Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Onaylı Fotokopisi

belgelerinden herhangi biri yeterlidir.

SORU 9: KAYITLI, KAYDI SİLİNMİŞ VEYA LİSANS PROGRAMINDAN KAYDINI SİLDİREREK ÖNLİSANS DİPLOMASI ALMIŞ ÖĞRENCİLER İÇİN İSTENEN BELGELER HANGİLERİDİR?
CEVAP 9: Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi) yeterlidir.

SORU 10: MEZUN ÖĞRENCİLER YUKARIDA SAYILAN DERSLERİN TÜMÜNDEN MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?
CEVAP 10: Evet, tüm dersler için muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

SORU 11: KAYITLI/KAYDI SİLİNMİŞ/LİSANS PROGRAMINDAN KAYDINI SİLDİREREK ÖNLİSANS DİPLOMASI ALAN ÖĞRENCİLER TÜM DERSLERDEN MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR Mİ?
CEVAP 11: Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, sadece alıp başarılı oldukları ders/derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

SORU 12: DAHA ÖNCE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİNDE KAYITLI İKEN YUKARIDA ADI GEÇEN VEYA BUNLARA EŞDEĞER DERS/DERSLERİ ALMIŞ VE BAŞARMIŞ YA DA MEZUN OLMUŞ ÖĞRENCİLER NASIL BİR YOL İZLEMELİDİR?
CEVAP 12
: Bu öğrencilerin işlemleri kayıtlı olduğu programdaki muafiyet işlemleri, ilgili Fakülte tarafından yapılır.

SORU 13: AF KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET İŞLEMLERİ NASIL OLMAKTADIR?
CEVAP 13:
2015-2016 öğretim yılında Af kapsamında kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerden muafiyet talep edilen ders/dersler için ders ekle işlemi olanların (Baraja takıldığı için ders ekleyemeyen ya da 45 AKTS’yi geçtiği için ders ekleyemeyenler); gerekli muafiyet belgesi, hangi derslerden muafiyet talep ettiğini ve hangi dersler için eklemek istediğini gösteren bir dilekçe ile 3 Ekim 2015 tarihine kadar AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

SORU 14: İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET İŞLEMLERİ NASIL OLMAKTADIR?
CEVAP 14:
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırıp, 2015-2016 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kayıtları sırasında mezuniyet belgesini (Diploma Aslı ya da Onaylı Fotokopisi, Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Onaylı Fotokopisi belgelerinden herhangi birini) AÖF Bürosuna teslim eden öğrencilerin; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısından “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında doldurması yeterlidir.
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırıp, kayıtlar sırasında mezuniyet belgesini AÖF Bürosuna teslim eden ve Öğrenci Sayfasında Muafiyet İşlemleri Panelinde mezuniyet bilgisi, sistemde bulunan ve ekranda bu durum ile ilgili uyarı yer alan öğrencilerin; Öğrenci Sayfasında muafiyet başvurusunu tamamladıktan sonra AÖF Bürolarına ayrıca herhangi bir belge teslim etmesine gerek yoktur. Bu durumdaki öğrencilerin, Muafiyet İşlemleri menüsündeki en son onay verdiği bilgilere göre muafiyet işlemi yapılacaktır.
İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırıp, kayıtlar sırasında mezuniyet belgesini AÖF Bürosuna teslim etmediği halde Öğrenci Sayfasında Muafiyet İşlemleri Panelinde mezuniyet bilgisi yer alan öğrencilerin, muafiyet işlemlerinin iptal edilmemesi için www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısından “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları doldurduktan sonra muafiyet için gerekli belgesi ile 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

SORU 15: MUAFİYET İŞLEMLERİ İÇİN SON TARİH 3 EKİM OLARAK SÖYLENDİ AMA 3 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ AÖF BÜROLARI AÇIK OLACAK MI?
CEVAP 15:
3 Ekim 2015 Cumartesi günü AÖF Büroları açık olacaktır.

SORU 16: ŞİFREMİ UNUTTUM YENİ ŞİFRE ALABİLİR MİYİM?
CEVAP 16:
Kayıtlar sırasında AÖF Bürosundan Şifre alınmaması, şifrenin unutulması ya da kaybedilmesi gibi durumlarda AÖF bürosuna bizzat başvurularak yeni şifre alınabilmektedir.
Ayrıca; öğrenciler şifrelerini,    0850 200 46 10-19 (10 hat) ve 444 10 26 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemlerimizdeki kayıtlı cep telefonu numaraları ile aramaları halinde ya da www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bölümündeki “Şifre Hatırlatma” sayfasından alabilmektedirler.

SORU 17: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ DIŞINDA BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAN MEZUN ÖĞRENCİLERİN HERHANGİ BİR BELGE TESLİM ETMELERİNE GEREK VAR MIDIR?
CEVAP 17:
Öğrenci Sayfasında Muafiyet İşlemleri Panelinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezun” bilgisi, sistemde bulunan ve ekranda bu durum ile ilgili uyarı yer alan öğrencilerin; Öğrenci Sayfasında muafiyet başvurusunu tamamladıktan sonra AÖF Bürolarına ayrıca bir belge teslim etmesine gerek yoktur. Bu durumdaki öğrencilerin, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Giriş Yapmak İçin Tıklayınız” bağlantısından “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında doldurması yeterli olup, Muafiyet İşlemleri menüsündeki en son onay verdiği bilgilere göre muafiyet işlemi yapılacaktır.


SORU 18: DİKEY GEÇİŞ KAPSAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET İŞLEMLERİ NASIL OLMAKTADIR?
CEVAP 18:
Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler (Bir Meslek Yüksek Okulundan ya da bir önlisans programından mezun olup kayıt yaptıran), yukarıda adı geçen ders/derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin adı geçen ders/derslerin muafiyeti için ayrıca başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

SORU 19: YATAY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET İŞLEMLERİ NASIL OLMAKTADIR?
CEVAP 19:
Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında muafiyet talebinde bulunması halinde, muafiyet başvurusu kabul edilmez.

SORU 20: 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VE ÖNCESİNDE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN MUAFİYET İŞLEMLERİ NASIL OLACAKTIR?
CEVAP 20:
2014-2015 öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin 2015-2016 öğretim yılı Güz Dönemi için muafiyet başvuruları, 6-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. 2014-2015 öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri için bir sonraki ilan edilen tarihler arasında başvuruda bulunması gerekmektedir.

SORU 21: MUAFİYET İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK VEYA İPTAL İŞLEMİ YAPILABİLİR Mİ?
CEVAP 21:
Muafiyet için gerekli belgeler AÖF Bürosuna teslim edilene kadar 28 Eylül – 3 Ekim 2015 tarihleri arasında Öğrenci Sayfasında muafiyet işlemlerinde değişiklik/iptal işlemi yapılabilir. Ancak belge teslim edildikten sonra değişiklik/iptal talepleri kabul edilmeyecektir. Muafiyet değişiklik/iptal işlemi, muafiyet işlemlerinin yapıldığı dönem içerisinde yapılabilir, sonraki dönemlerde değişiklik/iptal talebinde bulunulamaz.

SORU 22: MUAFİYET İŞLEMLERİNİN SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?
CEVAP 22:
Muafiyet başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin muafiyet sonucu, başvurular bittikten sonra 45 gün içerisinde açıklanacaktır. Bunun haricinde, muafiyet sonucu bireysel olarak açıklanamaz, bu yöndeki talepler kabul edilmeyecektir. Muafiyet sonuçlarının açıklandığı, www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında ilan edilecektir.

SORU 23: MUAFİYET SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?
CEVAP 23:
Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, 5 iş günü itiraz süresi vardır. Öğrencilerin, internet başvurusunda seçilen derslerin muafiyet sonucuna itirazı var ise bu süre içerisinde AÖF bürosuna başvurarak, itiraz formunu doldurması gerekmektedir. İtiraz süresinden sonra yapılan muafiyet itirazları kabul edilmeyecektir.

Konuyla ilgili daha farklı sorularınız ve detaylı bilgi için "one daf AÖF" Rehberlik Servisine sorabilirsiniz:
http://www.onedayaof.com/rehberlik_one_day_aof.asp

one day AÖF
30.09.2015
 Ücretsiz GÜMÜŞ NOTLAR  21.05.2024
Anadolu AÖF Sınav giriş belgeleri.
ATA AÖF ders Özetleri
GÜZ ARA sınavı / Gümüş notlar hazır
AÖF'te 2 yıllıktan 4 yıllık hangi bölümlere geçiş yapılabilir?
AÖF Not Hesaplama Robotu
Anadolu AÖF Sınav sorumluluk üniteleri.
Anadolu AÖF 2021 yaz okulu
Anadolu AÖF ders özetlerinin GÜNCELLEMELERİ
Ücretsiz çözümlü DENEME sınavları
BİZİ INSTAGRAM'DAN TAKİP EDİN

CANLI REHBERLİK

AÖF AKADEMİK TAKVİM
Anadolu ve ATA AÖF 2023-2024 Güz-Bahar dönemi ve Yaz okulu akademik takvimi için tıklayınız.

AÖF BÜROLARI
Açıköğretim Fakültesi Ankara, İstanbul ve diğer tüm illerdeki büroların adresi ve telefonu için tıklayınız.

AÖF NOT HESAPLAMA ROBOTU
Dönem not hesaplama robotu için tıklayınız

ONLİNE DERSLER
Matematik 1-2, Genel Matematik, İngilizce 1-2 , İktisata Giriş 1-2, Genel Muhasebe 1-2, Mikro İktisat, Türk Dili-2, Maliye Politikası-2 dersleri için online kurslarımız devam etmektedir.

 
Facebook
üzerinden takip et

Rehberlik panelinden Online soru sor

Kurs Merkezimize
ulaşın

KPSS panelinden
soru sorun
 
Alfa Bilgisayar Tek.Yay.Ltd. Şti.© 1997
Sitede yer alan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

Karyağdı/4 sokak Alfa Akademi Ap. No:17 Elmalı/ Antalya
bilgi@onedayaof.com Tel: 0312 346 40 30